Psykologiska faktorer i utvecklingen av kronisk smärta

Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)

  • 46:45
Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)