Våra (o)lika perspektiv på smärta hos barn och ungdomar

Anders Wänman, Professor, Umeå universitet, Ulla Caverius, Överläkare, Sektionen för barnneurologi, VO Barnmedicin, Skånes universitetssjukhus

  • 01:06:26
Anders Wänman, Professor, Umeå universitet, Ulla Caverius, Överläkare, Sektionen för barnneurologi, VO Barnmedicin,
Skånes universitetssjukhus