Fysisk aktivitet och smärta - har kön betydelse?

  • 35:56
Karin Larsén, Professor, Umeå universitet

Svenskt Smärtforum 2018