Nociplastisk smärta: symtom eller sjukdom?

  • 44:36
Eva Kosek, Professor, överläkare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet och Högspecialiserad smärta, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Svenskt Smärtforum 2018