Predictors and mediators of outcome in CBT for chronic pain: The roles of psychological flexibility and PTSD

Sophia Åkerblom, PhD, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus, Lund Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019 i Malmö.

  • 18:29
Sophia Åkerblom, PhD, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019 i Malmö.