Avslutande paneldebatt

Heidi Avellan, moderator Anna Bjarnegård Sellius, ordförande Swedish Pain Society, Björn Gerdle, Professor, Smärt- och rehabiliteringsmedicin, IMH, Linköpings universitet, Marcelo Rivano Fischer, Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund, Hans Westergren, Docent, överläkare, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund Från Svenskt Smärtforum 2019

  • 39:18
Heidi Avellan, moderator

Anna Bjarnegård Sellius, ordförande Swedish Pain Society, Björn Gerdle, Professor,
Smärt- och rehabiliteringsmedicin, IMH, Linköpings universitet, Marcelo Rivano Fischer, Docent,
områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund,
Hans Westergren, Docent, överläkare, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund

Från Svenskt Smärtforum 2019