Botox in Chronic Migraine; Who? How? When?; Guidelines from the European Headache Federation

  • 25:05
Lars Bendtsen, Associate Professor at Dept. Neurology at the Danish headache Centre

I samarbete med Allergan

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019