Multidisciplinär rehabilitering vid långvarig smärta. Utvärdering av effekter och prognostiska faktorer

  • 19:34
Elena Tseli, PhD, fysioterapeut, Inst för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, KI

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019