Vad händer om myndigheterna samverkar: att nå en hållbar återgång till arbete efter multimodal rehabilitering

Frida Svanholm, Leg Arbetsterapeut, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

  • 28:29
Frida Svanholm, Leg Arbetsterapeut, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping