Placebo: vad säger aktuell forskning?

  • 26:13
Karin Jensen, Docent och forskare, Karolinska Institutet

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019