Narrativ medicin – berättelsen som kliniskt verktyg

  • 32:37
Valdemar Erling, Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019