Modernt tänk i neonatal smärta

Mats Eriksson, Professor, specialistsjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet & Elisabeth Norman, Överläkare, Neonatalkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019

  • 30:35
Mats Eriksson, Professor, specialistsjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet & Elisabeth Norman, Överläkare, Neonatalkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Föreläsning från Svenskt Smärtforum 2019