Välkommen till Swedish Pain Society

VI BRYR OSS OM SMÄRTA

Swedish Pain Society (SPS) är en multidiciplinär förening som har som mål att främja utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik smärtvård i Sverige.

Den viktigaste utbildningsinsatsen SPS som förening gör är att årligen, tillsammans med en lokal smärtklinik arrangera Smärtforum.

SPS är sedan 2010 ett svenskt chapter i IASP (International Association for the Study of Pain) och medlem i EFIC (European Pain Federation EFIC).

Medlemskapet i Swedish Pain Society är individuellt.

SPS Associerade yrkesföreningar är:

Stadgar
Här hittar ni Swedish Pain Society stadgar

IASP tillkännager reviderad definition av smärta

För första gången sedan 1979 har IASP presenterat en reviderad definition av smärta. Det är resultatet av en tvåårig process som föreningen hoppas kommer att leda till nytt och bättre sätt att bedöma smärta. SPS arbetar nu med en officiell, svensk översättning av den nya definitionen.

Mer information finns på IASP-pain.org | Läs artikeln på journals.lww.com