Välkommen till Swedish Pain Society

VI BRYR OSS OM SMÄRTA

Swedish Pain Society (SPS) är en multidiciplinär förening som har som mål att främja utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik smärtvård i Sverige.

Den viktigaste utbildningsinsatsen SPS som förening gör är att årligen, tillsammans med en lokal smärtklinik arrangera Smärtforum.

SPS är sedan 2010 ett svenskt chapter i IASP (International Association for the Study of Pain) och medlem i EFIC (European Pain Federation EFIC).

Medlemskapet i Swedish Pain Society är individuellt.

SPS Associerade yrkesföreningar är:

Stadgar
Här hittar ni Swedish Pain Society stadgar


Ordinarie årsmöte 2020

Skicka in tips till kalendariet via e-mail till stefan.lundeberg@sll.se

Som medlem får du:
• Rabatterad avgift till Smärtforum där du förutom ny kunskap kan nätverka med andra som jobbar med smärta
• Tidskriften European Journal of Pain
• Möjlighet att ansöka om SPS stipendier
Medlemskap i EFIC