Välkommen till Swedish Pain Society

VI BRYR OSS OM SMÄRTA

Swedish Pain Society (SPS) är en multidiciplinär förening som har som mål att främja utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik smärtvård i Sverige.

Den viktigaste utbildningsinsatsen SPS som förening gör är att årligen, tillsammans med en lokal smärtklinik arrangera Smärtforum.

SPS är sedan 2010 ett svenskt chapter i IASP (International Association for the Study of Pain) och medlem i EFIC (European Pain Federation EFIC).

Skicka in tips till kalendariet via e-mail till stefan.lundeberg@sll.se

Som medlem får du:
• Rabatterad avgift till Smärtforum där du förutom ny kunskap kan nätverka med andra som jobbar med smärta
• Tidskriften European Journal of Pain
• Möjlighet att ansöka om SPS stipendier
Medlemskap i EFIC

IASP tillkännager reviderad definition av smärta

För första gången sedan 1979 har IASP presenterat en reviderad definition av smärta. Den svenska översättningen av definitionen har tagits fram av SPS:

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna.

Mer information och fördjupningar på svenska hittar du på sidan Smärtdefinition

Mer information finns på IASP-pain.org | Läs artikeln på journals.lww.com