Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Vi hämtar endast in de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att kunna erbjuda och administrera medlemskap i Swedish Pain Society. Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring genom e-mail.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du nedan.