IASP Global year

2022: Att översätta kunskap om smärta till klinisk praxis

Målet med 2022 Global Year är att öka medvetenheten om smärtkunskap och hur den kan gynna de som lever med smärta.

Se årets faktablad

2021: Ryggsmärta

Årets tema fokuserar på att hjälpa läkare, forskare, de som lever med smärta och allmänheten att förstå ryggsmärtans natur och dess tillgängliga behandlingsmetoder.

Se årets faktablad

2020: Förebygga smärta

Årets tema fokuserar spridning av smärtförebyggande strategier till forskare, kliniker och patienter.

Se årets faktablad

2019: Smärta hos de mest sårbara

Årets tema fokuserar på att öka medvetenheten, samt förbättra smärtbedömning och smärthantering för vuxna med demens, barn, individer med intellektuella funktionsnedsättningar, överlevande av tortyr och personer med psykiatriska störningar.

Se årets faktablad