Om Swedish Pain Society

Historik

Swedish Pain Society (SPS) bildades 1995, då som Svenskt Smärtforum. Initiativet kom utifrån ett uttalat, tydligt behov från professionen att ha tillgång till ett forum för diskussion kring smärtforskning och dess tillämpning i den kliniska verksamheten.

Ursprungligen samlade föreningen medlemmar från yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, socionomer och arbetsterapeuter. Några år senare expanderande Swedish Pain Society och inkluderade smärtspecialister som arbeta med smärta hos barn, bettfysiolgi samt smärtforskare på grundläggande nivå.

2017 gjordes föreningens organisation om för att anpassas efter internationella riktlinjer. Swedish Pain Society blev då en individuell förening och de sju yrkesföreningarna blev istället associerade föreningar med ett nära samarbete.

Tidigare ordförande i föreningar har varit Jörgen Boivie, Clas Mannheimer, Bengt Sjölund, Marcelo Rivano Fischer och Malin Ernberg.

Föreningens mål

Swedish Pain Society har som mål att främja samarbete, utveckling och utbildning rörande smärtdiagnostik, smärtbehandling, smärtrehabilitering och smärtklinisk verksamhet i Sverige; samt att verka för opinionsbildning rörande smärtbehandling och smärtkliniska problem. Föreningen är multidisciplinär och multiprofessionell, och sedan 2010 medlem i IASP och ansluten till EFIC.

Svenskt Smärtforum

Föreningens årliga sammankomst Smärtforum som hålls var höst har vuxit från att ha varit ett informellt möte med 50-60 deltagare till en välbesökt konferens där viktiga ämnen avhandlas och nyblivna forskare presenterar sina resultat. Numera närvarar fler än 500 delegater från hela landet vid dessa utbildningsdagar. Konferensen har hållits på många olika orter i landet, från Lund i söder till Umeå i norr.